Perunkirjoitus

Kun suru koskettaa, olemme sinua varten

Perunkirjoitus Kemijärveltä kokeneelta ammattilaiselta

Otamme vastaan ja hoidamme perunkirjoitustoimeksiannot

Hautauspalveluihimme kuuluu myös asiantunteva & luotettava perunkirjoitus. Perunkirjoituspalvelullamme on jo pitkät perinteet, ja meihin ovat luottaneet lukuisat asiakkaat ympäri Koillis-Lappia. Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savukoski ja Salla kylineen ovat pääasiallista palvelualuettamme. Kun siis tarvitset apua perunkirjoituksen laatimiseen, käänny Hautauspalvelu Latvakosken puoleen.

Kysy meitä tekemään perunkirjoitus

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus tulee toimittaa jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen (Suomen Laki). Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perukirjaan luetteloidaan mm. kuolinpesän osakkaat sekä vainajan varat ja velat.


Miten perunkirjoitus tehdään?

Perunkirjoituksessa toimitetaan perukirja. Perukirja toimitetaan verotoimistoon perintöverotusta ja osakkaille perinnönjakoa varten.


Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on ensisijaisesti henkilöllä kenen hallussa kuolinpesä on, yleensä yksi kuolinpesän osakas toimii pesänilmoittajana.


Perunkirjoituksen hinta vaihtelee muutamasta sadasta eurosta yli tuhanteen euroon riippuen tarvittavasta työmäärästä.


Kuka voi olla kuolinpesän osakas?

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset (isä. äiti, lapset, lapsettomien sisarukset jne.) ja yleistestamentin saajat sekä eloonjäänyt puoliso. Eloonjäänyt puoliso ei ole kuolinpesän osakas, jos puolisoilla oli avio-oikeuden poissulkeva avioehto tai jos ositus kuolleen ja eloonjääneen puolison välillä on toimitettu.


Kuolinpesän osakkaalle:

 • Kuolinpesän asioiden hoitamiseen kuolinpesän osakas tarvitsee virkatodistuksen, missä näkyy edesmenneen kuolinpäivä ja sukulaisuussuhde asian hoitajaan (todistus kuulumisesta kuolinpesään). Virkatodistuksen saa joko seurakunnasta tai maistraatista.
 • Kaikki edesmenneen elinaikanaan antamat valtuutukset (valtakirjat, pankkikortti, verkkopankki...) lakkaavat kuolinhetkeen. Suoraveloitukset tulee yleensä lopettaa pesänosakkaan toimesta.
 • Yksikin pesän osakas
  • saa pyytäessään edesmenneen tilipankeista saldo- ja korkotodistukset.
  • saa jättää maksuun kuolemaan liittyviä laskuja, kuten sairaala-, hautaus- ja muistotilaisuuslaskuja. Jos pesässä on varoja, myös sähkö-, puhelin-, yhtiövastike- tai muita vastaavia laskuja voi jättää maksuun kuolinpesän tileiltä.
  • saa halutessaan luettelon mahdollisesta tallelokerosta perukirjaa varten, tämä yhdessä pankin toimihenkilöiden kanssa. Pyydä oikeaksi todistetut kopiot asiakirjoista.
 • Jos
  • kuolinpesä on velkainen tai perillinen on ylivelkainen, kannattaa kääntyä heti puoleemme.
  • edesmennyt oli naimisissa tarvitaan myös lesken omaisuustiedot.
  • edesmenneellä oli osuus jakamattomaan/jakamattomiin kuolinpesiin tarvitaan niistä perukirjakopiot ja mahdolliset ositussopimukset.
 • Perukirjaan tarvitaan muitakin omaisuustietoja kuin pankkitilien saldot esim. käteinen raha, osakeomistukset, kiinteistöomistukset, ajoneuvot jne.
 • Sukuselvitys on hyvä teettää meillä. Vähintäänkin sukuselvitys olisi hyvä suunnitella kanssamme, jotta sukuselvitys saataisiin toimitettua mahdollisimman jouhevasti ja kustannustehokkaasti.