Palvelumme

- Tila- ja aikavaraukset
- Tuhkausajan varaus
- Kuljetukset
- Arkku-/uurnavalinta
- Arkkukoristeet
- Kukkalaitteet ja koristelut
- Muistotilaisuustarjoilu
- Adressit, ohjelmat, valokuvaus
- Hautojen havutukset ja -hoidot
- Hautakivimyynti ja -työt
- Perunkirjoitukset
- Ennakkosuunnitelmat
- Perinnönjaot

Hautauspalvelu Latvakoski

Yhteystiedot:

Puhelin: 040 74 986 55

Sähköposti:
riitta_latvakoski(at)hotmail.com

Käyntiosoite:
Kirkkokatu 3
98100 Kemijärvi

Juhlahuoneisto pitopalveluihin

annabriitta2.png

Perunkirjoituspalvelu Latvakoski


Otamme vastaan ja hoidamme perunkirjoitustoimeksiannot.

Perunkirjoitus tulee toimittaa jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen (Suomen Laki). Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perukirjaan luetteloidaan mm. kuolinpesän osakkaat sekä vainajan varat ja velat.

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on ensisijaisesti henkilöllä kenen hallussa kuolinpesä on, yleensä yksi kuolinpesän osakas toimii pesänilmoittajana.

Perunkirjoituksessa toimitetaan perukirja. Perukirja toimitetaan verotoimistoon perintöverotusta ja osakkaille perinnönjakoa varten.

Perunkirjoituksen hinta vaihtelee muutamasta sadasta eurosta yli tuhanteen euroon riippuen tarvittavasta työmäärästä.


Kuka voi olla kuolinpesän osakas:

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset (isä. äiti, lapset, lapsettomien sisarukset jne.) ja yleistestamentin saajat sekä eloonjäänyt puoliso. Eloonjäänyt puoliso ei ole kuolinpesän osakas, jos puolisoilla oli avio-oikeuden poissulkeva avioehto tai jos ositus kuolleen ja eloonjääneen puolison välillä on toimitettu. 


Kuolinpesän osakkaalle:

 • Kuolinpesän asioiden hoitamiseen kuolinpesän osakas tarvitsee virkatodistuksen, missä näkyy edesmenneen kuolinpäivä ja sukulaisuussuhde asian hoitajaan (todistus kuulumisesta kuolinpesään). Virkatodistuksen saa joko seurakunnasta tai maistraatista.
 • Kaikki edesmenneen elinaikanaan antamat valtuutukset (valtakirjat, pankkikortti, verkkopankki...) lakkaavat kuolinhetkeen. Suoraveloitukset tulee yleensä lopettaa pesänosakkaan toimesta.
 • Yksikin pesän osakas 
  • saa pyytäessään edesmenneen tilipankeista saldo- ja korkotodistukset. 
  • saa jättää maksuun kuolemaan liittyviä laskuja, kuten sairaala-, hautaus- ja muistotilaisuuslaskuja. Jos pesässä on varoja, myös sähkö-, puhelin-, yhtiövastike- tai muita vastaavia laskuja voi jättää maksuun kuolinpesän tileiltä.
  • saa halutessaan luettelon mahdollisesta tallelokerosta perukirjaa varten, tämä yhdessä pankin toimihenkilöiden kanssa. Pyydä oikeaksi todistetut kopiot asiakirjoista.
 • Jos 
  • kuolinpesä on velkainen tai perillinen on ylivelkainen, kannattaa kääntyä heti puoleemme.
  • edesmennyt oli naimisissa tarvitaan myös lesken omaisuustiedot.
  • edesmenneellä oli osuus jakamattomaan/jakamattomiin kuolinpesiin tarvitaan niistä perukirjakopiot ja mahdolliset ositussopimukset.
 • Perukirjaan tarvitaan muitakin omaisuustietoja kuin pankkitilien saldot esim. käteinen raha, osakeomistukset, kiinteistöomistukset, ajoneuvot jne.
 • Sukuselvitys on hyvä teettää meillä. Vähintäänkin sukuselvitys olisi hyvä suunnitella kanssamme, jotta sukuselvitys saataisiin toimitettua mahdollisimman jouhevasti ja kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä, perukirjoituspalvelullamme on jo pitkät perinteet - 040 74 986 55 (Riitta)